Spreekuur Medisch Centrum Oost

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak:

elke dag: 08.00-11.00 uur. 

Maan-,woens- en vrijdag 15.30-16.30 uur( ook volgens afspraak)

 

Het spreekuur arts;

In één afspraak, kan één hulpvraag of twee korte vragen behandeld worden. (ongeveer 10 min)

Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt, meldt dit dan, zodat de assistente

er rekening mee kan houden in de agenda. U voorkomt daarmee wachttijden voor de andere patiënten.

 

Spreekuur van de assistente:

Maan-, woens-en vrijdag middag alleen op afspraak Voor oren uitspuiten, injecties geven, wratten aanstippen, verbinden, hechtingen verwijderen enz