Visites Medisch Centrum Oost

Huisbezoek:

In de loop van de dag worden huisbezoeken afgelegd. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

U kunt voor 10.00 uur een huisbezoek aanvragen.

Aangezien er in de praktijk betere onderzoeksmogelijkheden zijn, is het aan te raden om naar de praktijk te komen.

 

Ontslag uit het ziekenhuis: 

Wanneer u bent ontslagen uit het ziekenhuis en het prettig vindt dat de huisarts een huisbezoek aflegt, wilt u ons dan even bellen?

Het is niet zo dat u automatisch bezocht wordt na ontslag.